<IMG SRC="uklad22.jpg" usemap="#mapa" border=0> <map id="mapa"> <area shape="rect" coords="100, 415, 190, 425" href="mailto:biuro@ajw.pl" border=0/> <area shape="rect" coords="0, 470, 170, 600" href="ftp://a@ftp.ajw.pl" border=0/> </map> <UL> <LI>instalacje wentylacji i klimatyzacji <LI>instalacje grzewcze i chłodnicze <LI>instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne <LI>instalacje i sieci gazowe <LI>architektura i wystroje wnętrz </UL>